Anty-doping

Gran Fondo Gdynia Anty-Doping

 

Używanie, posiadanie i/lub handel zabronionymi substancjami, metodami, zachęcanie lub doradztwo w zakresie ich stosowania lub podejmowanie środków mających na celu zamaskowanie użycia zabronionych substancji przez dowolnego uczestnika naszych zawodów jest niedopuszczalne i nie będzie tolerowane.

Gran Fondo zastosował politykę i procedury antydopingowe WADA, aby zapewnić czystą, zdrową i uczciwą atmosferę sportową dla wszystkich zawodników.

Zasady i przepisy polityki antydopingowej Gran Fondo Gdynia mają na celu:
- promować Gran Fondo Gdynia jako zawody wolne od środków dopingujących;
- utrzymać i zachować etykę sportu;
- upewnienie się, że wszyscy sportowcy mają możliwość równego konkurowania;
- ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego sportowców;
- zachęcanie innych federacji i organizatorów do wprowadzania podobnych regulacji na swoich wyścigach;

Sportowcy, którzy będą mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej na Gran Fondo Gdynia, otrzymają natychmiastowy, dożywotni zakaz na wszystkie wydarzenia organizowane przez Sport Evolution. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta odszkodowania za szkody wynikające z obniżenia reputacji wyścigu, które będą wynikiem jego pozytywnej kontroli antydopingowej. 

 

Więcej informacji:

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne 

Strona internetowa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 

Globalna strona internetowa DRO

Lista substancji i metod zabronionych

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne