Opłaty startowe

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi:

Pakiet Podstawowy

- 40 PLN dla pierwszych 100 osób*

- 50 PLN do 30 listopada 2020 roku

Pakiet Rozszerzony

- 70 PLN dla pierwszych 100 osób*

- 80 PLN do 30 listopada 2020 roku

 

*Jeżeli liczba osób zapisanych przekroczy 100 osób to zostanie uruchomiona opłata startowa w wysokości 50 PLN i 80 PLN