Rezygnacja

Rezygnację z udziału w Gran Fondo Gdynia należy przesyłać na adres: info@gfgdynia.com

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 5.08.2020r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zawodami (tj. do 22.10.2020 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 22.10.2020 r.) opłata startowa nie jest zwracana.
 
Uwaga! W przypadku rezygnacji, opłata za wykupione usługi dodatkowe (nie dotyczy ubezpieczenia), zwracana jest w 100% do 45 dni przed terminem zawodów. Na mniej niż 45 dni  do zawodów, opłata nie jest zwracana.